Resolució ajudes assistencials de menjador escolar.

Circular inici curs 2007-2008
06/09/2007
Llistes definitives de menjador.
16/09/2007
veure tot

Resolució ajudes assistencials de menjador escolar.

En relació amb les ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2007/2008 vos comuniquem que, el Director General d’Ensenyament, va dictar, amb data 3 de Setembre de 2007, una resolució en què establix, en 16 punts, la puntuació mínima a partir de la quin seran beneficiaris de la dita ajuda els sol·licitants de la mateixa durant el curs escolar 2007/2008, sempre que reunisquen tots els requisits exigits en la convocatòria.