Relació provisional d’alumnes admesos al servei de menjador

Relació materials curriculars pel curs 2010-2011
12/07/2010
Bonollibres curs 2010-2011
02/09/2010
veure tot

Relació provisional d’alumnes admesos al servei de menjador

En el tauler d’anuncis està exposada la relació provisonal d’alumnes admesos al menjador.

Horari d’atenció al públic per a reclamacions:
A partir del dia 2 fins a 8 de setembre de 12 a 13:00.