Nova comunicació beneficiaris ajudes de menjador.

Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, curs 2009-2010: Llistes provisionals
04/03/2009
Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, curs 2009-2010
09/03/2009
veure tot

Nova comunicació beneficiaris ajudes de menjador.

En el tauler d’anuncis del centre està exposada nova comunicació de la Direcció Territorial d’Alacant sobre ajudes assistencials de menjador.