Menjador: Relació d’alumnes admesos.

Sol·licitud servei de menjador pel curs 2008-2009 a partir del dia 19 de maig…
12/05/2008
Llistes provisionals d’alumnes admesos i no admesos.
04/06/2008
veure tot

Menjador: Relació d’alumnes admesos.

Ja tenim exposada en el tauler d’anuncis del centre la relació d’admesos al menjador al mes de juny.