Instal·lacions

L’escola compta actualment amb uns espais “adequats”
però millorables pel correcte desenvolupament de l’activitat docent.

Planificació dels espais

Educació Infantil

Aula 13INF A
Aula 23INF B
Aula SUPSuport
Menjador 3INF
Aula 34 - 5 INF A
Aula 44 - 5 INF B
Aula 54 - 5 INF A
Aula 64 - 5 INF B

Educació Primària: Aulari

Aula 11 - 2 PRI A
Aula 21 - 2 PRI B
Aula 31 - 2 PRI A
Aula 41 - 2 PRI B
Aula 53 - 4 PRI 4
Aula 63 - 4 PRI B
Aula 73 - 4 PRI A
Aula 83 - 4 PRI B
Aula 95 - 6 PRI A
Aula 105 - 6 PRI B
Aula 115 - 6 PRI A
Aula 125 - 6 PRI B
Aula 12SUPORTS
EQUIP
DOCENT 3
Aula ALLOGOPÈDIA
ED1EQUIP DOCENT 1
ED2EQUIP DOCENT 2
ED3AAL

Planta Baixa