Informe de la Universitat d’Alacant sobre el Decret de plurilingüisme de la Conselleria,

Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.
22/06/2011
Relació actualitzada de llibres de text curs 2011-12
14/07/2011
veure tot

Informe de la Universitat d’Alacant sobre el Decret de plurilingüisme de la Conselleria,

Informe de la UA sobre el Decret de plurilingüisme de la Conselleria (Publicat 21/06/2011)

Amb relació a la “Propuesta de Decreto …/2011, del Consell, por el que se regula el plurilingüismo en la Comunidad Valenciana”, la Universitat d’Alacant ha fet arribar a la Conselleria d’Educació un informe acadèmic amb la finalitat de contribuir a la millora del document. Podeu consultar aquest informe ací.