El programa Escola 2.0 dotarà d’un portàtil a 400.000 alumnes i 20.000 professors i digitalitzarà 14.400 aules durant el curs 2009/2010

Comunicat inici curs.
09/09/2009
Relació definitiva d’alumnes admesos al menjador.
14/09/2009
veure tot

El programa Escola 2.0 dotarà d’un portàtil a 400.000 alumnes i 20.000 professors i digitalitzarà 14.400 aules durant el curs 2009/2010