Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.

Xarxa Centres Plurilingües.
22/06/2011
Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.
22/06/2011
veure tot

Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.

Amb data 16 de juny de 2011 s’ha resolt favorablement l’expedient del CEIP GABRIEL MIRÓ de Calp pel que es concedeix la certificació de gestió de qualitat d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2008 per part de EDUQATIA, amb el núm. 0430/11.
(Enllaç)