04/09/2013

Ajudes: alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

D’acord amb Resolució de 13 d’agost de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Educació (…) es convoquen ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu […]