30/03/2009

Matriculació curs 2009-2010

La Conselleria d’Educació ha publicat en el DOCV la resolució de 6-03-2009 per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat. La presentació […]
10/03/2009

Exposició: “Humans, Els primers pobladors”

Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”. Inauguració dimarts 7 d’abril a les 20:00 Fundació “La Caixa”
09/03/2009

Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, curs 2009-2010

Es comunica que en el tauler d’anuncis del centre podeu consultar: — ANNEX 1: relació de sol·licituds admeses. — ANNEX 2: relació de sol·licituds excloses o […]
07/03/2009

Nova comunicació beneficiaris ajudes de menjador.

En el tauler d’anuncis del centre està exposada nova comunicació de la Direcció Territorial d’Alacant sobre ajudes assistencials de menjador.