Benvinguda

L'escola que defensem no és una escola que viu sota mínims sinó
que ajuda l'alumnat a assolir cotes màximes de realització personal des de
tots els punts de vista: lingüístics, instructius i formatius.

Projecte Educatiu


L'escola Gabriel Miró té per objectiu que el seu alumnat tinga, al finalitzar l'educació primària, un domini equilibrat del valencià i del castellà.

Des del curs 1995-96, el centre està aplicant un programa que preveu l'avançament de l'aprenentatge de l'anglès a primer de primària.

S’ha comptat amb l'assessorament pedagògic de Josep Mª Artigal, especialista en adquisició primerenca de llengües, i d’altres especialistes.

A més del tractament especial que té l'ensenyament de les llengües en el nostre centre, l'educació en valors i la introducció de les noves tecnologies són aspectes que recull el nostre Projecte Educatiu.