Avís legal

AVÍS LEGAL.

La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d’ús del portal.

El CEIP GABRIEL MIRÓ de Calp, que depén de la Conselleria d’Educació, es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes i la Conselleria d’Educació no és responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb estes.

Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en este portal són propietat de CEIP Gabriel Miró de Calp i la Conselleria d’Educació. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l’emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté prèviament el consentiment de la Conselleria d’Educació i excepte quan s’indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d’este portal han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi ha, que acompanye o s’incloga en el programari.

El CEIP GABRIEL MIRÓ de Calp no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a CEIP GABREIL MIRÓ.

Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CEIP GABRIEL MIRÓ l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre:

 CEIP GABRIEL MIRÓ.
Pda. Gargasindi 1 D
03710 – Calp

 La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis  oferits en esta web.

CEIP GABRIEL MIRÓ  farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem este tipus d’informació.

CEIP GABRIEL MIRÓ  li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d’índole técnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LO 15/1999.

 

Legislació aplicable i jurisdicció.

Este avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’este portal els jutjats i tribunals d’Alacant.