24/10/2007

Beques assistencials de menjador.

Des del dia 23 d’octubre estan exposades en el tauler d’anuncis del centre les llistes actualitzades d’alumnes beneficiaris de beca assistencial de menjador…
22/10/2007

Eleccions a Consell Escolar de Centre.

El dia 29 de novembre, tots els membres de la comunitat educativa podran acudir a les urnes per a elegir els seus representants en el CONSELL […]
22/10/2007

Tallers organitzats pel Gabinet Psicopedagògic de Calp.

El Gabinet Psicopedagògic organitza uns tallers dirigits a tota la població i en particular a aquells pares i mares interessats en participar de forma activa en […]
21/09/2007

Servei de menjador i horaris a partir del dia 1 d’octubre.

Adjuntem informació sobre servei de menjador, horari d’atenció a les famílies i horari de classes a partir del dia 1 d’octubre…(Veure circular informativa).