13/10/2009

Beques assistencials de menjador

Nova actualització puntuacions en tauler d’anuncis del centre.
18/09/2009

Beques assistencials de menjador

Al tauler d?anuncis del centre figuren els llistats següents perquè puguen ser consultats per tots els interessats: ?Llistat provisional de la puntuació obtinguda pels sol?licitants d?ajudes […]
14/09/2009

Relació definitiva d’alumnes admesos al menjador.

En el tauler d’anuncis del centre figura la llista definitiva d’alumnes admesos al menjador.
14/09/2009

Relació definitiva d’alumnes admesos al menjador.

En el tauler d’anuncis del centre figura la llista definitiva d’alumnes admesos al menjador.