27/10/2009

Eleccions a Consell Escolar: 26 de novembre de 2009

Amb relació a la Resolució de 15 de setembre de 2009 per la que es convoca eleccions a Consell Escolar de Centres, us comuniquem que el […]
13/10/2009

Beques assistencials de menjador

Nova actualització puntuacions en tauler d’anuncis del centre.
18/09/2009

Beques assistencials de menjador

Al tauler d?anuncis del centre figuren els llistats següents perquè puguen ser consultats per tots els interessats: ?Llistat provisional de la puntuació obtinguda pels sol?licitants d?ajudes […]
14/09/2009

Relació definitiva d’alumnes admesos al menjador.

En el tauler d’anuncis del centre figura la llista definitiva d’alumnes admesos al menjador.