14/07/2011

Relació actualitzada de llibres de text curs 2011-12

Relació actualitzada de materials curriculars.
25/06/2011

Informe de la Universitat d’Alacant sobre el Decret de plurilingüisme de la Conselleria,

Informe de la UA sobre el Decret de plurilingüisme de la Conselleria (Publicat 21/06/2011) Amb relació a la “Propuesta de Decreto …/2011, del Consell, por el […]
22/06/2011

Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.

Amb data 16 de juny de 2011 s’ha resolt favorablement l’expedient del CEIP GABRIEL MIRÓ de Calp pel que es concedeix la certificació de gestió de […]
22/06/2011

Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.

Amb data 16 de juny de 2011 s’ha resolt favorablement l’expedient del CEIP GABRIEL MIRÓ de Calp pel que es concedeix la certificació de gestió de […]