22/06/2011

Certificació de gestió de qualitat al CEIP Gabriel Miró de Calp.

Amb data 16 de juny de 2011 s’ha resolt favorablement l’expedient del CEIP GABRIEL MIRÓ de Calp pel que es concedeix la certificació de gestió de […]
22/06/2011

Xarxa Centres Plurilingües.

La sol·licitud del centre per a la incorporació a la Xarxa de Centres Plurilingües ha estat acceptada positivament per la Conselleria. Pròximament apareixerà publicada la resolució.
15/06/2011

Ajudes de menjador curs 2011-2012

Ja es poden sol·licitar les ajudes de menjador pel curs 2011-2012. (Veure circular)
10/06/2011

Matriculació curs 2011-2012

Publicada en el tauler d’anuncis la relació definitiva d’alumnes admesos i no admesos.