Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, curs 2009-2010

Nova comunicació beneficiaris ajudes de menjador.
07/03/2009
Exposició: “Humans, Els primers pobladors”
10/03/2009
veure tot

Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, curs 2009-2010

Es comunica que en el tauler d’anuncis del centre podeu consultar:
— ANNEX 1: relació de sol·licituds admeses.
— ANNEX 2: relació de sol·licituds excloses o a corregir.

El termini per a la presentació de les al·legacions i l’esmena d’errors comença el 10 de març i finalitza el 30 de març –en horari d’atenció al públic–