Ajudes: alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Ajudes de transport i menjador.
21/06/2013
Ajudes de menjador
11/09/2013
veure tot

Ajudes: alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

D’acord amb Resolució de 13 d’agost de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Educació (…) es convoquen ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2013-13. (BOE 19-08-2013)

Termini de presentació de sol·licituds 30 de setembre de 2013.